EN

Ochrana osobních údajů GDPR

POUČENÍ o zpracování osobních údajů na webu https://heavenly-shoes.cz/cs/ dle GDPR

(Tyto zásady jsou určeny návštěvníkům/uživatelům webových stránek https://heavenly-shoes.cz/cs/)

 

Butik Heavenly Shoes

Široká 7

110 00 Praha 1

Info@heavenlyshoes.cz

(„Správce“)

 

p r o h l a š u j e,

 

že je seznámen v rozsahu potřebném pro podnikatelskou činnost s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

a zavazuje se v rámci platné právní úpravy aplikovat toto nařízení. 

Náš butik nezpracovává osobní údaje uživatelů webových stránek jinak, než k zákonem připuštěným účelům = kontaktní formulář, za účelem vložení dotazu a zpětné reakce z naší strany, sbírá jméno a e-mail uživatele, které spolu s dotazem přijdou na náš e-mail:  Info@heavenlyshoes.cz  Po odeslání odpovědi budou vaše osobní údaje ihned a neodkladně ručně smazány z e-mailové schránky, protože webové stránky nemají žádnou databázi uživatelů, ani evidenci těchto dotazů, neshromažďují tedy žádné osobní údaje uživatelů. Kontaktní formulář slouží účelně, má ulehčit komunikaci mezi stranami.

Zaškrtnutím okénka „ poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti MIKROK spol. s. r. o., IČO: 27192253, IRIDIUM GROUP, s. r. o., IČO: 26209047 a HONEST & GRACE s. r. o., IČO: 06103898 ke zpracování jména, příjmení, e-mailové adresy k registraci v našem zákaznickém klubu a k marketingovým účelům, tzn. informace o slevách, novinkách a jiných speciálních nabídkách, po dobu 10 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na emailu info@obsession.cz.

 

Uživatelé webu mají dle GDPR svá práva

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. 
Právo na informování je ekvivalentem práva na informace o zpracování stanoveném v § 11 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří 
• právo na přístup k osobním údajům, 
• právo na opravu, resp. doplnění, 
• právo na výmaz, 
• právo na omezení zpracování, 
• právo na přenositelnost údajů, 
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Správce nebo na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovice, uoou.cz

Osobní údaje zákazníka nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu článku 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

Výše uvedená práva je možné uplatnit u Správce na základě písemné žádosti zaslané na sídlo Správce, 
nebo elektronickou poštou na adresu: Info@heavenlyshoes.cz

 


Zásady používání souborů cookie

Soubory cookie jsou soubory, které ukládají informace v prohlížeči a slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Soubory také pomáhají ke správné funkčnosti www stránek. Cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé - „session cookie“  neboli funkční cookies, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete a pomáhají webové stránce správně fungovat a dlouhodobě - „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači, dokud je ručně neodstraníte, zde na webu se využívají cookies od Google pro zobrazení map v Kontaktu. Společnost Google si k nim automaticky přidává své statistiky, které Správce nevyužívá, protože k nim nemá přístup. Můžeme tedy oba druhy souborů cookies považovat za funkční.

Obecné informace k souborům cookie: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče, můžete nastavit, které chcete a které nikoli.

Funkční soubory cookies nepodléhají souhlasu Subjektu údajů.

 

 

Vypracováno dne 22. 5. 2018                                                                       

 

 

Why Heavenly Shoes?

Elegance
Luxury
Glamour
Attraction
Extravagance
Trends
Cookies on our website:The website uses technical cookies that are used to make the website work.
Cookies do not require consent - § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
Accepted