EN

Ochrana osobních údajů GDPR

POUČENÍ o zpracování osobních údajů na webu https://heavenly-shoes.cz/cs/ dle GDPR

(Tyto zásady jsou určeny návštěvníkům/uživatelům webových stránek https://heavenly-shoes.cz/cs/)

 

Butik Heavenly Shoes

Široká 7

110 00 Praha 1

Info@heavenlyshoes.cz

(„Správce“)

 

p r o h l a š u j e,

 

že je seznámen v rozsahu potřebném pro podnikatelskou činnost s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

a zavazuje se v rámci platné právní úpravy aplikovat toto nařízení. 

Náš butik nezpracovává osobní údaje uživatelů webových stránek jinak, než k zákonem připuštěným účelům = kontaktní formulář, za účelem vložení dotazu a zpětné reakce z naší strany, sbírá jméno a e-mail uživatele, které spolu s dotazem přijdou na náš e-mail:  Info@heavenlyshoes.cz  Po odeslání odpovědi budou vaše osobní údaje ihned a neodkladně ručně smazány z e-mailové schránky, protože webové stránky nemají žádnou databázi uživatelů, ani evidenci těchto dotazů, neshromažďují tedy žádné osobní údaje uživatelů. Kontaktní formulář slouží účelně, má ulehčit komunikaci mezi stranami.

Zaškrtnutím okénka „ poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti MIKROK spol. s. r. o., IČO: 27192253, IRIDIUM GROUP, s. r. o., IČO: 26209047 a HONEST & GRACE s. r. o., IČO: 06103898 ke zpracování jména, příjmení, e-mailové adresy k registraci v našem zákaznickém klubu a k marketingovým účelům, tzn. informace o slevách, novinkách a jiných speciálních nabídkách, po dobu 10 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na emailu info@obsession.cz.

 

Uživatelé webu mají dle GDPR svá práva

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. 
Právo na informování je ekvivalentem práva na informace o zpracování stanoveném v § 11 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří 
• právo na přístup k osobním údajům, 
• právo na opravu, resp. doplnění, 
• právo na výmaz, 
• právo na omezení zpracování, 
• právo na přenositelnost údajů, 
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Správce nebo na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovice, uoou.cz

Osobní údaje zákazníka nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu článku 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

Výše uvedená práva je možné uplatnit u Správce na základě písemné žádosti zaslané na sídlo Správce, 
nebo elektronickou poštou na adresu: Info@heavenlyshoes.cz

 


Zásady používání souborů cookie

Soubory cookie jsou soubory, které ukládají informace v prohlížeči a slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Soubory také pomáhají ke správné funkčnosti www stránek. Cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé - „session cookie“  neboli funkční cookies, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete a pomáhají webové stránce správně fungovat a dlouhodobě - „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači, dokud je ručně neodstraníte, zde na webu se využívají cookies od Google pro zobrazení map v Kontaktu. Společnost Google si k nim automaticky přidává své statistiky, které Správce nevyužívá, protože k nim nemá přístup. Můžeme tedy oba druhy souborů cookies považovat za funkční.

Obecné informace k souborům cookie: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče, můžete nastavit, které chcete a které nikoli.

Funkční soubory cookies nepodléhají souhlasu Subjektu údajů.

 

 

Vypracováno dne 22. 5. 2018                                                                       

 

 

Why Heavenly Shoes?

Elegance
Luxury
Glamour
Attraction
Extravagance
Trends
Přijmout
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím.